CO DĚLÁME

Snažíme se vybudovat Domov důstojného života pro lidi s  Alzheimerovskou demencí  a pro lidi postižené jinou formou demence. HLEDÁME INVESTORY PRO ZAKOUPENÍ BÝVALÉHO LÁZEŇSKÉHO KOMPLEXU V DOBRÉ VODĚ U BŘEZNICE - VÍTE O NĚKOM?

V lednu 2020 otevřeme a budeme provozovat  Březnický klub seniorů.

Spolupracujeme a zprostředkováváme kontakt s Paraskou - dobročinným spolkem
pro  Březnici a blízké okolí, který přivádí dobrovolníky jako společníky do domácího prostředí osamělých lidí. 
OD LEDNA 2020 V PROVOZU
OD LEDNA 2020 V PROVOZU